Hartrevalidatie

Hoe is het met uw conditie? Wilt u de kans op nieuwe hartklachten zo klein mogelijk maken? En ervoor zorgen dat uw gezondheid zo optimaal mogelijk is? Bent u bang dat bewegen uw klachten kunnen verergeren? Het omgekeerde is waar. Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten kleiner te maken. Zonder beweging zullen uw klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden zullen steeds verder afnemen. Bewegen kan uw leven verrijken.

Elke dag verantwoord bewegen
Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad of die een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie hebben ondergaan, is het beweegprogramma voor mensen met hartaandoeningen ontwikkeld. U doorloopt het beweegprogramma samen met een kwaliteitsfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut is speciaal opgeleid voor het beweegprogramma voor mensen met hartaandoeningen en daarmee deskundig om u te begeleiden tijdens het programma. Uw begeleiding is in goede handen.

Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert het beweegprogramma u op?Gezond leven, verbeterde conditie en verantwoord bewegen!