COPD en CORONA

COPD in Nederland:

In Nederland hebben 596.300 mensen COPD. In werkelijkheid ligt dit aantal waarschijnlijk
hoger omdat de ziekte niet altijd wordt herkend. De verwachting is dat dit aantal tot 2030 zal stijgen met 49% bij mannen en 27%
bij vrouwen. COPD neemt toe met de leeftijd en komt momenteel ongeveer evenveel voor bij mannen
als vrouwen. De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van COPD is roken, maar daarnaast spelen genetische factoren, luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen ook een rol. Vrijwel alle mensen met COPD hebben één of meerdere nevenaandoeningen, met cardiovasculaire aandoeningen als belangrijkste.

Klachten en gevolgen:

De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten.
Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie, spierkracht en lichaamsgewicht op (hoewel overgewicht ook veel voorkomt), resulterend in beperkingen
in fysiek functioneren en afname in kwaliteit van leven.

Ruim één derde van de mensen met COPD ervaart dat hun longziekte emotioneel een weerslag heeft op hun leven. Ruim één derde (37%) van de mensen met COPD in de
leeftijd van 15-64 jaar is arbeidsongeschikt, waarvan de grote meerderheid (69%) volledig arbeidsongeschikt.

Risico’s:

COPD is een ernstige longziekte met onomkeerbare gevolgen en de op drie na meest invaliderende aandoening in Europa.
Mensen met COPD hebben een verhoogd risico op ziekenhuisopnames, vooral ten gevolge van longaanvallen, en een verhoogd risico
op vroegtijdig overlijden. Meer dan 50% van de mensen met COPD die na een longaanval ontslagen worden uit het ziekenhuis, wordt binnen een jaar weer
opgenomen.

Fysiotherapie:

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining
ter vermindering van kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen, fysieke activiteit en mucusklaring.
Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen, inademspiertraining,
advies voor lichaamshouding en ontspanningsoefeningen overwogen worden.
De behandeling bij COPD kan bestaan uit medicatie in combinatie met niet-medicamenteuze (multidisciplinaire) behandelingen
zoals hulp bij stoppen met roken, voedingsen beweegadviezen en fysiotherapie, die indien nodig ook binnen een multidisciplinaire longrevalidatiebehandeling aangeboden

Medicamenteuze interventies alleen hebben een beperkt effect en dienen altijd gecombineerd te worden met niet-medicamenteuze maatregelen.
Huisartsen adviseren fysiotherapie indien een patiënt met COPD er niet in slaagt voldoende fysiek actief te zijn, bijvoorbeeld vanwege (angst voor) kortademigheid.
Fysiotherapie is bewezen effectief gebleken op afname van symptomen, verbetering van inspanningsvermogen, verbetering van kwaliteit van leven en afname van angst en
depressie bij patiënten met COPD. Mensen met COPD zijn positief over de zorg die zij krijgen van de fysiotherapeut.
Op basis van patiëntervaringen is de effectiviteit van fysiotherapie aangetoond bij mensen met COPD.

Vergoeding Fysiotherapie bij COPD:

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Daar staat tegenover dat het aantal behandelingen waar de patiënt in de basisverzekering recht op heeft, wordt gemaximeerd.

REVALIDATIE EX CORONA PATIENTEN
Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie coronapatiënten

De longfysiotherapeuten van praktijk Fysiotherapie en Beweegcentrum De Bosrand kunnen nu coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Wij richten ons hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van ex corona patienten.

De longfysiotherapeuten richten zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt
Wij hebben ons middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. In deze e-learning werd alle beschikbare kennis (European Respiratory Society adviesdocument / KNGF 1.0 kennisdocument / REACH project van het Amsterdam UMC / Hoge school Van A dam revalidatie document) aangeboden in een overzichtelijke module, met toets vragen. Aanvullend volgen wij via Chronisch ZorgNet periodieke Webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist en de huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist wordt op de in de e-learning aangeleerde indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle coronapatiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met hun herstel.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via Chronisch zorgnet.nl
Niet alleen in deze praktijk zijn er longtherapeuten gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen, longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Op 24-4-2020 waren al ruim 500 coronatherapeuten te vinden via de Zorgzoeker. Dit aantal loopt nog steeds op, wij verwachten dat rond de 1000 collega’s weldra klaar staan via dit netwerk. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.

Fysiotherapie en Beweegcentrum De Bosrand is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van ruim 2200 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Het netwerk is dit jaar genomineerd voor de Value Based Health Care award 2020.